Tag: bí quyết sơn tường

Chia sẻ kinh nghiệm khi sơn tường

Chia sẻ kinh nghiệm khi sơn tường

Khi bạn ra cửa hàng xem sơn, bạn xem xung quanh thùng sơn, xem nắp thùng sơn có dấu vệt của mở ra chưa không. Xem vỏ sơn còn mới không, mã mùa sơn có thay đổi hay bị phai