Tag: hướng cửa chính

Tư vấn xử lý khi cửa chính có phong thủy xấu

Tư vấn xử lý khi cửa chính có phong thủy xấu

Một miếng thảm nhỏ bé đặt ở bất cứ chỗ nào khác trong nhà đều không đáng nói, nhưng nếu đặt nó ở cửa chính nơi mọi người ra vào buộc phải bước qua thì ảnh hưởng của nó tương