Tag: kinh nghiệm chọn nội thất. giường ngủ gỗ

Mẹo trang trí giường ngủ gỗ

Mẹo trang trí giường ngủ gỗ

Với tấm giát giường cũ, bạn không mất nhiều công sức đóng ghép mà chỉ cần làm sạch chúng và bồi thêm một nước sơn mới nếu muốn. Cách làm này không chỉ đơn giản mà còn khá thú vị