Tag: ký hợp đồng xây dựng

Kinh nghiệm khi ký kết hợp đồng xây dựng

Kinh nghiệm khi ký kết hợp đồng xây dựng

Hợp đồng thi công là mẫu quy định chung, hai bên không được sửa đổi nội dung có trong bản hợp đồng. Cần đọc thật kĩ nội dung của bản hợp đồng trước khi đi đến quyết định ký kết.