Tag: móng xây dựng

Phân loại móng nhà trong xây dựng

Phân loại móng nhà trong xây dựng

Móng cọc: là loại móng được sử dụng phổ biến cho các công trình có tải trọng khá lớn hay được xây dựng trên nền đất yếu. Móng cọc gồm có đài và cọc, dùng để truyền tải trọng của