Tag: nền đất phẳng

Kinh nghiệm làm nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Kinh nghiệm làm nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Điều cần chú ý là trước cửa tuy có nước nhưng cần phải phân biệt đó là loại nước như thế nào. Phong thủy chia nước làm 2 loại là nước chết và nước sống. Trước có sông nhỏ, sau