Tag: sàn nhà

Hướng dẫn thi công sàn nhà

Hướng dẫn thi công sàn nhà

Với trường hợp sàn mái nghiêng, cần lưu ý đổ đúng tiến độ và dùng các phương tiện máy móc đầm dùi, có biện pháp để tránh bê tông đổ bị tràn sang phần mái có độ nghiêng thấp hơn.