Tag: sức khỏe

Nguyên tắc mở cửa sổ phòng vệ sinh để tốt cho phong thủy

Nguyên tắc mở cửa sổ phòng vệ sinh để tốt cho phong thủy

Về màu sắc, có thể lựa chọn đồ vật có màu sắc tương phản với màu tường, đặc biệt nên sử dụng các màu nhạt như màu vàng chanh, xanh nước biển, màu hồng nhạt, màu ngà voi… từ đó

Kinh nghiệm làm nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Kinh nghiệm làm nhà hướng ra sông hợp phong thủy

Điều cần chú ý là trước cửa tuy có nước nhưng cần phải phân biệt đó là loại nước như thế nào. Phong thủy chia nước làm 2 loại là nước chết và nước sống. Trước có sông nhỏ, sau