Tag: thi công khung nhà

Tư vấn thi công phần khung nhà

Tư vấn thi công phần khung nhà

Trường hợp cầu thang không nằm cạnh tường, cần căng dây xác định trên bức tường gần nhất ngang với mặt bậc. Khi đổ bê tông cần lưu ý dùng tấm chắ định hướng để tránh vữa bê tông rơi