Tag: thi công móng bè

Hướng dẫn thi công móng bè

Hướng dẫn thi công móng bè

Xác định diện tích thi công theo bản vẽ công trình. Trên diện tích đất thi công đã được giải phóng và san lấp mặt bằng, nhà thầu tiến hành công tác đào hố móng thi công. Hố móng được