Tag: thi công móng cọc

Hướng dẫn thi công móng cọc

Hướng dẫn thi công móng cọc

Sử dụng bê tông lót để làm mặt sàn lót cho quá trình đổ bê tông. Bê tông lót có tác dụng làm sạch đáy bê tông móng, giữ cho đáy móng có bề mặt bằng phẳng. Bê tông lót