Tag: thiết kế cột

Tư vấn thiết kế cột

Tư vấn thiết kế cột

Trong thiết kế thi công công trình xây dựng, để đảm bảo cho cột bê tông cốt thép không bị mảnh quá thì tỷ số giữa chiều cao của cột (chiều dài tính toán của cột) và cạnh nhỏ hơn