Tag: tư vấn thi công móng đơn

Hướng dẫn thi công móng đơn

Hướng dẫn thi công móng đơn

Sau khi làm phẳng mặt hố móng, người ta thường đổ một lớp bê tông để lót móng. Bê tông lót là lớp bê tông được dùng để lót dưới lớp bê tông móng, giằng móng hoặc các cấu kiện