Tag: vận may

Tư vấn xử lý khi cửa chính có phong thủy xấu

Tư vấn xử lý khi cửa chính có phong thủy xấu

Một miếng thảm nhỏ bé đặt ở bất cứ chỗ nào khác trong nhà đều không đáng nói, nhưng nếu đặt nó ở cửa chính nơi mọi người ra vào buộc phải bước qua thì ảnh hưởng của nó tương